استاندار لرستان گفت: اصحاب رسانه را ظرفیت مهمی یزای توسعه استان برشمرد و تاکید کرد: مشکلات این قشر باید شناسایی و برای رفع آن‌ ها اقدام شود.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، فرهاد زیویار در دیدار به اعضای خانه مطبوعات استان گفت: اصحاب رسانه؛ ظرفیت مهم توسعه لرستان هستند.
وی با بیان اهمیت نقد منصفانه رسانه ها برای رفع مشکلات در کنار اطلاع‌رسانی و تبیین خدمات دولت، تصریح کرد: رویکرد مدیریت ارشد استان، کمک به برطرف کردن نقص‌های موجود لرستان است.
استاندار لرستان ادامه داد: خانه مطبوعات و رسانه های استان را صدای مردم توصیف کرد و آن ها را حلقه ارتباط با مسئولان دانست و خاطرنشان کرد: اصحاب رسانه و خانه مطبوعات نقش مهمی در توسعه استان ایفا می‌کنند.
زیویار اصحاب رسانه را ظرفیت مهمی یزای توسعه استان برشمرد و تاکید کرد: مشکلات این قشر باید شناسایی و برای رفع آن‌ ها اقدام شود.
وی خانه مطبوعات را متولی قشر تلاشگر رسانه دانست و یادآوری کرد: خانه مطبوعات باید خبرنگاران را تکریم و مشکلات آن ها را منعکس کند.