خدمات دندانپزشکی رایگان به مردم مناطق محروم با همکاری دندانپزشکان شاغل در مرکز بهداشت خرم‌آباد ارائه می‌شود.
خدمات دندانپزشکی رایگان به مردم مناطق محروم با همکاری دندانپزشکان شاغل در مرکز بهداشت خرم‌آباد ارائه می‌شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: خدمات دندانپزشکی رایگان به مردم مناطق محروم با همکاری دندانپزشکان و کارشناسان دهان و دندان شاغل در مرکزبهداشت خرم‌آباد ارائه می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، مریم کوشکی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طرح خدمات سیار رایگان دندانپزشکی در روستای ایمان آباد ازنا با هدف ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به خانواده‌های محروم و به همت واحد دهان و دندان مرکز بهداشت خرم‌آباد اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح، خدمات دندانپزشکی رایگان به مردم مناطق محروم با همکاری دندانپزشکان و کارشناسان دهان و دندان شاغل در مرکزبهداشت خرم‌آباد ارائه می‌شود.

به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، ۸۲ نفر از افراد نیازمند این خدمات، در مناطق هدف شناسایی و پس از معاینه اولیه به دندانپزشک مستقر، ارجاع داده شدند و اقدامات درمانی کشیدن ۵۴ دندان عفونی انجام گرفت.

کوشکی بیان کرد: دستگاه‌های مورد نیاز برای ارائه خدمات دندانپزشکی، قابل حمل هستند و در محل مورد نیاز مستقر می‌شوند.