خروج هر گونه کاه و کلش از شهرستان پلدختر را ممنوع کنید
خروج هر گونه کاه و کلش از شهرستان پلدختر را ممنوع کنید
با توجه به فرارسیدن فصل برداشت محصولات کشاورزی و به تبع آن هجوم دلالان کاه و کلش به منطقه و اینکه کاهش بارش نزولات آسمانی و بحران شدید بی آبی و خشکسالی کمبود علوفه جهت برطرف کردن نیاز داخلی را در پی خواهد داشت، شایسته است مسئولین، بخصوص #جهاد_کشاورزی و #مسئولین_قضایی برای حمایت از دامداران زحمتکش،با تدابیر پیشگیرانه خروج هر گونه کاه و کلش و خوراک دام از پلدختر را ممنوع کنند.

با توجه به فرارسیدن فصل برداشت محصولات کشاورزی و به تبع آن هجوم دلالان کاه و کلش به منطقه و اینکه کاهش بارش نزولات آسمانی و بحران شدید بی آبی و خشکسالی کمبود علوفه جهت برطرف کردن نیاز داخلی را در پی خواهد داشت، شایسته است مسئولین، بخصوص #جهاد_کشاورزی و #مسئولین_قضایی برای حمایت از دامداران زحمتکش،با تدابیر پیشگیرانه خروج هر گونه کاه و کلش و خوراک دام از پلدختر را ممنوع کنند

فرج اله اقبالی