خسارت کشاورزان سیل زده سال ۹۸ پلدختر هنوز پرداخت نشده است
خسارت کشاورزان سیل زده سال ۹۸ پلدختر هنوز پرداخت نشده است
رئیس جهاد کشاورزی پلدختر گفت: حدود ۶ میلیارد از بدهی کشاورزان سیل ۹۸ شهرستان هنوز پرداخت نشده است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، شمس الدین جمشیدی در جلسه ستاد بحران شهرستان پلدختر اظهار داشت: جهادکشاورزی پلدختر،حدود ۶ میلیارد بدهی از سیل فروردین ۹۸ داشته که هنوز موفق به پرداخت آن نشده است.
وی بااشاره به اینکه در خصوص پرداخت غرامت زمین های کشاورزی سیل زده سال ۹۸ هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته، افزود: برای هرهکتار باغ انجیر تنها ۵میلیون تومان غرامت در نظر گرفته شده در حالیکه قیمت هر اصله درخت انجیر در سال ۹۸ حدود ۵ میلیون تومان قیمت داشته و این یعنی برای هرهکتار کشاورزان و باغداران پول یک درخت را دریافت کرده اند.
رئیس جهاد کشاورزی پلدختر گفت: اعتبار برآوردی برای خسارت سیل ۹۸ حدود ۲۹۰ میلیارد تومان بوده که تنها ۱۴۵ میلیارد آن جذب شده و مابقی آن برگشت خورده است.
جمشیدی یادآور شد: متاسفانه مشکلات کشاورزان همچنان باقیمانده و در سال ۹۸ بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال خسارت زیر بخش کشاورزی برآورد شده بود که اکنون برابر با بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال است.

سرچشمه: پلدختر نیوز