رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خبر داد:

خسارت گسترده خشکسالی به کشاورزی لرستان

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: خشکسالی سال زراعی جاری و کاهش بارندگی ها موجب ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیربخش های کشاورزی و دامپروری استان شده است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، سید عماد شاهرخی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بخش زراعت با ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بیشترین خسارت خشکسالی را متحمل شده است.
وی افزود: خسارت خشکسالی در بخش های باغبانی یکهزار و ۴۲۰ میلیارد تومان،تولید گوشت قرمز بیش از ۸۲۹ میلیارد تومان،تولید شیرخام بیش از ۲۳۳ میلیارد تومان و عسل ۳۷۵ میلیارد تومان برآورد شده است.
شاهرخی با اشاره به برخی دیگر از خسارت های خشکسالی،عنوان کرد: بخش آبزیان و شیلات استان متحمل خسارت ۴۰۵ و منابع طبیعی و آبخیزداری نیز متحمل ۵۲۵ میلیارد تومان خسارت ناشی از خشکسالی شده اند.
وی گفت: دراین راستا نامه ای با امضای استاندار برای استمهال ۳هزار و ۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات کشاورزان با سررسید ۱۴۰۱ به وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده و نتیجه آن اطلاع رسانی می شود.