خشکی رودخانه کشکان و بلاتکلیفی پلدختری ها
خشکی رودخانه کشکان و بلاتکلیفی پلدختری ها
انتظار می رود قوه قضاییه در راستای حفظ حقوق عامه که استفاده از رودخانه متعلق به عموم می باشد به عنوان مدعی العموم با مدیران ادارات متولی که سهل انگاری کردند برخورد جدی داشته باشد و نتیجه به مردم اطلاع دهد.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، چند روزیست که خشکی کشکان و نگرانی کشاورزان از خسارت های احتمالی خشک شدن باغات و مزارع خود به نقل محافل عمومی، خصوصی، رسانه ای و تبلیغاتی تبدیل شده است. جهت پیگیری موضوع، کلیپ مستندی از دست اندازی به کشکان با چراغ سبز برخی مدیران دولتی از منطقه ویسیان تهیه شد.
حالا انتظار می رود قوه قضاییه در راستای حفظ حقوق عامه که استفاده از رودخانه متعلق به عموم می باشد به عنوان مدعی العموم با مدیران ادارات متولی که سهل انگاری کردند برخورد جدی داشته باشد و نتیجه به مردم اطلاع دهد.