خوانش شعری از استاد علی مرتضایی(علیپور دریکوند) که در هفتمین دوسالانه کتاب سال لرستان در شهرستان پلدختر برگزار و مورد استقبال و تشویق بی نهایت حضار قرار گرفت

یک خط سواد صد قلم بشکست تا یک خط سواد آموختیم همت ایثار کردن از مداد آموختیم غبغب قاضی هوای رأی عقل شرک داشت از کتاب دل قضاوت را به داد آموختیم رشته ی تحصیل دنیا درس آرامش نداد یک شبه از مکتب عشق اجتهاد آموختیم خشکسالی افتخار آسمان آبی است باغبانی از مرام ابر […]

علی مرتضایییک خط سواد

صد قلم بشکست تا یک خط سواد آموختیم

همت ایثار کردن از مداد آموختیم

غبغب قاضی هوای رأی عقل شرک داشت

از کتاب دل قضاوت را به داد آموختیم

رشته ی تحصیل دنیا درس آرامش نداد

یک شبه از مکتب عشق اجتهاد آموختیم

خشکسالی افتخار آسمان آبی است

باغبانی از مرام ابر و باد آموختیم

آیه ی عدل از عمل شأن ولایت می شود

کاروان سالاری از دفع فساد آموختیم

فرصت سیری ندارد از دریدن حرص گرگ

در کلاس مهر از سگ اعتماد آموختیم

معرفت آموز”راهی” پیچ و تاب جاده است

از کلاس فصل ها درس معاد آموختیم

استاد علی مرتضایی(علیپور دریکوند)