دخالت مدیران در رقابت های انتخاباتی ممنوع
دخالت مدیران در رقابت های انتخاباتی ممنوع
امام جمعه معمولان گفت: خدمات و تسهیلات به مردم به موضوع انتخابات مرتبط نشود.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما، حجت‌الاسلام آروانی در جلسه شورای‌ اداری این شهرستان گفت : شایسته سالاری در انتصابات و انتخابات‌‌ باید انجام شود، طبق روایات سپردن مسئولیت و جذب،گزینش افراد بر اساس تعلقات و روابط خیانت و منشأ فساد و ستم است.
وی با اشاره به برگزاری انتخابات‌ در ماه‌ های آینده هر گونه دخالت‌ مدیران در رقابت‌ های‌ انتخاباتی به نفع یا ضرر فرد مشخصی از کاندیداهای انتخابات‌ را خلاف قانون‌ و به تبع خلاف شرع دانست، باید اصل بی طرفی ادارات‌ رعایت و به شکلی‌ عمل شود که اعتماد مردم‌ تقویت شود و خدمات‌ و تسهیلات را به این موضوعات‌ مرتبط نکرد.