درخواست باغداران و کشاورزان پایین دست رودخانه کشکان
درخواست باغداران و کشاورزان پایین دست رودخانه کشکان
از دادستان شهرستان پلدختر به عنوان مدعی العموم و سرپرست فرمانداری پلدختر به عنوان بالاترین نماینده دولت در شهرستان انتظار می رود در این شرایط آب رودخانه کشکان را همانند آب شرب در مواقع اضطراری جیره بندی نمایند. مثلاً بالادستی ها چهار روز هفته بیشتر برای مصارف کشاورزی از آب استفاده نکنند و سه روز هم برای پایین دستی ها و همچنین نکته مهم تر اینکه نسبت به از بین بردن آب بندها و سدهای دستی که در مسیر رودخانه ایجاد شده خصوصاً در بالادست اقدام نمایند.

از دادستان شهرستان پلدختر به عنوان مدعی العموم و سرپرست فرمانداری پلدختر به عنوان بالاترین نماینده دولت در شهرستان انتظار می رود در این شرایط آب رودخانه کشکان را همانند آب شرب در مواقع اضطراری جیره بندی نمایند.
مثلاً بالادستی ها چهار روز هفته بیشتر برای مصارف کشاورزی از آب استفاده نکنند و سه روز هم برای پایین دستی ها و همچنین نکته مهم تر اینکه نسبت به از بین بردن آب بندها و سدهای دستی که در مسیر رودخانه ایجاد شده خصوصاً در بالادست اقدام نمایند.