دریچه های سد ایوشان برای آبگیری سال آبی جدید بسته شد
دریچه های سد ایوشان برای آبگیری سال آبی جدید بسته شد
مدیرعامل آب منطقه ای لرستان عنوان کرد: دریچه های سد ایوشان برای آبگیری سال آبی جدید بسته شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، داریوش حسن نژاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رهاسازی آب سد ایوشان فقط براساس میزان تخصیص آب زیست محیطی رودخانه انجام می شود.
مدیرعامل آب منطقه ای لرستان گفت: با توجه به اتمام فصل زراعی و لزوم آبگیری سد برای سال زراعی آینده، دریچه سد ایوشان بسته شد و در حال حاضر فقط بر اساس میزان تخصیص آب زیست محیطی رودخانه، آب از سد رهاسازی می گردد.
وی افزود: سد ایوشان با حجم ذخیره ۵۲ میلیون متر مکعب در ۴۵ کیلومتری شهرستان خرم آباد بر روی رودخانه هرود احداث شده است و در حال حاضر ۱.۷ میلیون متر مکعب آب در این سد وجود دارد.