شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴؛

در تعمیر یا تغییر سردخانه بهشت زهرا شهر نورآباد دلفان تسریع شود

در تعمیر یا تغییر سردخانه بهشت زهرا شهر نورآباد دلفان تسریع شود.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، باسلام ضمن خسته نباشید خدمت شهردار نورآباد رسانده شود در خصوص سردخانه بهشت زهرا شهرستان، هیچکدام از کشوهای کابین فاقد استفاده می باشد و امروز یکی از بستگان ما فوت کرده بود با هزار التماس آن را در سردخانه بیمارستان ابن سینا با فشار در جوار یک جسد دیگر تا فردا نگه داشتیم امید است مسئولین ذیربط فرماندار، شهردار و بخشدار جوابگو باشند..