با رویکرد دانش بنیان می توانیم به قله های موفقیت برسیم
با رویکرد دانش بنیان می توانیم به قله های موفقیت برسیم
استاندار لرستان عنوان کرد: در حوزه های اشتغال آفرین با رویکرد دانش بنیان می توانیم به قله های موفقیت برسیم.

به گزارش به گزارش گفتار ما ۲۴، فرهاد زیویار در جلسه با فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با اشاره به تاکید بر نامگذاری سال ۱۴۰۱ توسط مقام معظم رهبری به سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین افزود: مدیران استانی با برنامه ریزی منسجم، برنامه‌های سالانه خود را در قالب تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تدوین نمایند.
وی گفت: در حوزه های اقتصادی و اشتغال آفرین با رویکرد دانش بنیان با تکیه بر ظرفیت های داخلی می توانیم به قله های موفقیت برسیم.

* خبرنگار: امیر رضا نوروزی