مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان خبر داد:

در سطح حوزه‌های استحفاظی ۱۰ نفر متخلف زیست محیطی قبل از هر گونه اقدام به شکار دستگیر شدند

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان اظهار داشت: در پی گشت و کنترل شبانه روزی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان در سطح مناطق تحت مدیریت و حوزه‌های استحفاظی ۱۰ نفر متخلف زیست محیطی قبل از هر گونه اقدام به شکار دستگیر شدند.

به گزارش گفتار ما ۲۴ به نقل از خبرگزاری مهر، علی سالاروند در سخنانی، اظهار داشت: در پی گشت و کنترل شبانه روزی نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان در سطح مناطق تحت مدیریت و حوزه‌های استحفاظی ۱۰ نفر متخلف زیست محیطی قبل از هر گونه اقدام به شکار دستگیر شدند.

وی، افزود: از این متخلفین زیست محیطی شش قبضه اسلحه کشف شد که در شهرستان نورآباد یک قبضه اسلحه ساچمه زنی، در الیگودرز دو قبضه اسلحه ساچمه زنی غیرمجاز و یک قبضه اسلحه گلوله زنی ام یک و در حوزه استحفاظی شهرستان خرم آباد نیروهای یگان حفاظت محیط زیست این اداره کل یک قبضه اسلحه پنج تیر ساچمه زنی غیر مجاز و یک قبضه اسلحه گلوله زنی برنو به همراه تعدادی فشنگ و سایر ادوات شکار طی هفته گذشته کشف و ضبط و کردند.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، اظهار داشت: پرونده این متخلفین پس از تنظیم صورتجلسه اولیه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع شد و ادوات کشف شده از آنها تا پایان رأی دادرسی به صورت امانی نزد این اداره کل باقی می‌ماند.

سالاروند از هموطنان درخواست کرد که در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی آن را به نزدیک ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع و یا با سامانه شبانه روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.