دفتر پلیس +۱۰ پلدختر با کمبود نیرو و در فضای مکانی نامناسبی قرار دارد
دفتر پلیس +۱۰ پلدختر با کمبود نیرو و در فضای مکانی نامناسبی قرار دارد
با مراجعه به دفتر پلیس +10 پلدختر متوجه شدم که متاسفانه این مکان با کمبود نیرو، در یک زیر زمینی بسیار کوچک، فضای مکانی نامناسبی و فاقد تهویه قرار دارد.

با سلام/ با مراجعه به دفتر پلیس +۱۰ پلدختر متوجه شدم که متاسفانه این مکان با کمبود نیرو، در یک زیر زمینی بسیار کوچک، فضای مکانی نامناسبی و فاقد تهویه قرار دارد.
با توجه به شیوع مجدد کرونا و لزوم رعایت فاصله اجتماعی آن هم در اینچنین مکانی با حوزه فعالیت وسیع، گاهی اوقات به شدت شلوغ و نفس گیر بوده و این موضوع واقعا جای بسی تامل دارد.
از رسانه شما خواهشمندیم صدای ما را به گوش مسئولان متولی برسانید تا مکانی مناسب از لحاظ فضا، افزایش تعداد نیروها، رعایت بهداشت و همچنین در شان مردم پلدختر جهت دفتر خدماتی پلیس +۱۰ شهرمان تهیه شود.