مدیرکل دامپزشکی لرستان عنوان کرد:

دلفان قابلیت تبدیل شدن به قطب تولید شیر کشور را دارد

مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: دلفان در آینده نزدیک به یک قطب تولید شیر در کشور تبدیل خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، مصطفی زبردست در بازدید از مجتمع گاو شیری شهرستان اظهار داشت: با توجه به شرایط بسیار مناسب آب و هوایی دلفان و حجم سرمایه‌گذاری بسیار مناسب انجام‌ شده؛ شهرستان دلفان در آینده نزدیک به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید شیر در استان لرستان تبدیل می‌شود.
وی تصریح کرد: با توجه به حجم اقدامات انجام شده در این‌ واحد ‌مجموعه دامپزشکی لرستان به‌عنوان یک دستگاه تخصصی همکاری تنگاتنگی با این مرکز را دارد و خدمات پیشگیری و کنترل بیماری‌های دامی در این‌ واحد توسط اداره دامپزشکی انجام‌ می‌شود.
مدیرکل دامپزشکی لرستان خاطرنشان کرد: این واحد در حال حاضر دارای ۱۳۰۰ رأس گاوشیری بوده که در آینده نزدیک حجم پرورش به ۷۰۰۰ رأس خواهد رسید