دنیای دینانی کتاب تازه محمدجعفر محمدزاده منتشر شد
دنیای دینانی کتاب تازه محمدجعفر محمدزاده منتشر شد
کتاب "دنیای دینانی" که به قلم دکتر محمد جعفر محمدزاده نوشته شده است منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، کتاب “دنیای دینانی” که به قلم دکتر محمد جعفر محمدزاده نوشته شده است منتشر شد.
این اثر در شناخت اندیشه و آثار دکتر غلامحسین ابراهیمی‌دینانی به چاپ رسیده و در برگیرنده بخشی از آثار و افکار دکتر دینانی از نگاه نویسنده آن است.
انتشارات اطلاعات  این کتاب را به تازگی(تابستان ۱۴۰۱) منتشر کرده و در مراکز فروش خود عرضه کرده است.
“دنیای دینانی” در ۱۲۴ صفحه در قطع رقعی و دارای ۲ فصل و یک مقدمه با عنوان سرسخن است.
فصل نخست، مشتمل بر شش مقاله است که سال های پیش در روزنامه اطلاعات انتشارات یافته، که به گفته مولف در مقدمه کتاب، به  پاس قدردانی از مقام علمی دکتر دینانی، و  اهمیت موضوع با مداقه ویرایشی تازه همراه با پاورقی‌هایی افزوده به صورت کتاب درآمده است.
نویسنده در فصل دوم، به ارائه کتاب‌شناسی مختصری از ۲۷ اثر فلسفی دکتر دینانی به صورت کوتاه و روشنمد پرداخته است که راهنمای معتبری برای شناخت آثار این فیلسوف معاصر است.

print