دکتر رضا میرزایی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان شد

به گزارش گفتار ما دکتر رضا میرزایی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه‌ای لرستان منصوب شد. ایشان کارشناس ارشد منابع آب زیرزمینی و دانشجوی مقطع دکترا است و مسئولیت‌هایی چون مدیریت امور آب شهرستان‌های کوهدشت و پل‌دختر، مدیریت بهره‌برداری و توزیع آب لرستان، مشاور اجرایی مدیرعامل و مدیریت گنجینه آب استان لرستان را در […]

رضا میرزاییبه گزارش گفتار ما دکتر رضا میرزایی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه‌ای لرستان منصوب شد. ایشان کارشناس ارشد منابع آب زیرزمینی و دانشجوی مقطع دکترا است و مسئولیت‌هایی چون مدیریت امور آب شهرستان‌های کوهدشت و پل‌دختر، مدیریت بهره‌برداری و توزیع آب لرستان، مشاور اجرایی مدیرعامل و مدیریت گنجینه آب استان لرستان را در پرونده کاری خود دارد.

لازم به توضیح اینکه دکتر رضا میرزایی عضو شورای سیاستگذاری نشریه گفتار ما نیز می باشند که برای ایشان از طرف همکاران مان در نشریه آرزوی توفیق روزافزون داریم.