دکتر عطا حسن پور، میراث لرستان و گام بلند زیویار در توسعه استان
دکتر عطا حسن پور، میراث لرستان و گام بلند زیویار در توسعه استان
خبر کوتاه، خوشحال کننده و بسیار امید بخش است. فرزند بالا بلند لرستان و چهره بین المللی حوزه باستان شناسی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری لرستان شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما، خبر کوتاه، خوشحال کننده و بسیار امید بخش است. فرزند بالا بلند لرستان و چهره بین المللی حوزه باستان شناسی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری لرستان شد.
حالا چقدر در این فرآیند کارشکنی شد و چقدر لرستان آسیب دید، بماند.
نکته مهم این است که حس کردیم که میتوانیم چون عطا حسن پور را در دامان این استان پرورش دهیم و آوازه اش با مقالات پرشمار و علمی اش به گوش جهان برسد و این ظرفیت را در فعل مدیریت به کار بگیریم و یاری اش کنیم تا فریاد برآمده از گلوی لرستان باشد.
حداقل در این مورد لرستان و اهالی اش امشب میتوانند راحت باشند و امیدوار. و احسنت به فرهاد زیویار و مشاورین و تیمش برای انتخاب و انتصاب عطا حسن پور …
* رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر خرم آباد

print