راه اندازی سامانه «ثبت تجارب مدیریتی» در استان لرستان
راه اندازی سامانه «ثبت تجارب مدیریتی» در استان لرستان
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار لرستان گفت: سامانه «ثبت تجارب مدیریتی» به زودی در استان راه اندازی می شود.

به گزارش گفتار ما ۲۴، حمید کشکولی در اولین کمیته اجرایی مدیریت دانش عنوان کرد: مدیران و کارشناسان شاغل در واحدهای مختلف استانداری می توانند تجارب و ایده های سازنده ی خود را در این سامانه بارگذاری کنند.

وی با اشاره به اینکه انتخاب و تأیید ایده ها و تجارب کاربردی توسط خبرگان منتخب مرتبط با موضوع مطلب ارائه شده انجام خواهد شد، تصریح کرد: ثبت این تجارب و ایده ها می تواند یک مسیر راهبردی مناسب برای مدیران و کارشناسان فعلی و آینده دستگاه باشد.

کشکولی تأکید کرد: طراحی ساختار مناسب در راستای دانش مند بودن برنامه های مدیریتی و عملیاتی دستگاه ها یکی از عناصر کلیدی توسعه است.

* خبرنگار: فاطمه حیدروند