رسانه ها نقش غیر قابل انکاری در توسعه شهرستان دارند
رسانه ها نقش غیر قابل انکاری در توسعه شهرستان دارند
فرماندار شهرستان الیگودرز گفت: مدیران آستانه تحمل خود را در مقابل انتقادات مردم و رسانه ها افزایش دهند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، ایمان خسروی در نشست صمیمی با خبرنگاران از جمله نیازهای ضروری جامعه را تبادل اطلاعات و اخبار دانست و گفت: بی گمان نقش رسانه ها و آگاهی بخشی خبرنگاران در توسعه شهرستان غیر قابل انکار می باشد.
وی نقادی را لازمه پیشرفت دانست و‌ گفت: خوشبختانه رسانه های ما با دیده انصاف و ضمن در نظر گرفتن مشکلات و موانع و ظرفیت های موجود با نقادی خود برای توسعه و پیشرفت شهرستان تلاش می کنند.
خسروی گفت: اگر چه مشکلات و‌ موانع وجود دارد اما رسانه ها باید رو به پیشرفت را رصد نمایند و از ما پرسشگری نمایند.
وی با اشاره به اینکه در انتصاب من تنها شخص استاندار و مجموعه وزارت کشور دخیل بوده اند، تاکید کرد: بر اصل تفکیک قوا اعتقاد دارم و بر همین اساس نه خود را در اختیار قوای دیگر می بینم و نه در تقابل با آنها می باشم.
خسروی با تاکید بر احترام به جایگاه ها گفت: با جدیت تعامل با سایر قوا را در راستای منافع مردم و برای پیشرفت شهرستان را مدنظر دارم.
فرماندار الیگودرز به مشکلات شهرستان اشاره نمود و افزود: مردم حق دارند از مدیران انتقاد کنند و این مدیران هستند که باید در مقابل رسانه ها و مردم آستانه تحمل خود را افزایش دهند.