رودخانه کشکان از نفس افتاد
رودخانه کشکان از نفس افتاد
رودخانه کشکان سیل‌خیزترین رودخانه استان لرستان است و اما اکنون این رودخانه خشک شده و علاوه بر فاجعه زیست محیطی معیشت کشاورزان لرستانی را تحت تاثیر قرار داده است

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، رودخانه کشکان سیل‌خیزترین رودخانه استان لرستان است و اما اکنون این رودخانه خشک شده و علاوه بر فاجعه زیست محیطی معیشت کشاورزان لرستانی را تحت تاثیر قرار داده است.
این رودخانه در سنوات گذشته یکی از پرآب‌ ترین و خروشان‌ترین رودخانه‌های کشور بود اما اکنون به خاطر خشکسالی، کشت بی رویه محصولات آبدوست، عدم اجرای الگوی صحیح کشت و سوء مدیریت خشک شده و علاوه بر وقوع یک فاجعه زیست محیطی، اقتصاد و معیشت جمعیت زیادی از مردم مناطق خرم‌آباد، بیرانشهر، چگنی، سلسله و دلفان، معمولان و پل‌دختر که وابسته به رودخانه کشکان است به خطر افتاده است.