روستای ملاوی پلدختر به دوران ویرانی کامل خود نزدیک شده است!
روستای ملاوی پلدختر به دوران ویرانی کامل خود نزدیک شده است!
امروز ملاوی زیبا به دوران ویرانی کامل خود نزدیک می شود، این روستا، در سیل ویرانگر سال ۹۸ در امان نماند وغرق در گل و لای شد. بعد از آن، مغازه ها به آهستگی متروک شدند و هتل جلب سیاحان به بهای از دست دادن مشتری و تغییر مسیر جاده ی اصلی، دوران شکوه خود را برای همیشه از دست داد. به نحوی که وضعیت آن برای همه افراد بعدی غیر قابل جبران است.

دکتر احمد پرویز، باستان شناس لرستانی طی یادداشتی که برای گفتار ما ۲۴ ارسال کرده است، نوشت: ملاوی دهکده ایست که در روزگاری نه چندان دور،مرکز بخش بشمار رفته و بسیاری از ادارات دولتی را در دل خود جای داده بود اما اکنون پس از سیل فروردین ماه ۹۸ چون ستاره ای رو به افول کامل است.
نمی توان انکار کرد که امروز روستای ملاوی با افول زیاد مواجه شده است، زمانی که علی محمد ساکی شهردار سابق خرم آباد، پایان نامه تحصیلی دوره لیسانس خود را در سال تحصیلی ۱۳۳۸- ۱۳۳۹ تحت نظر دکتر منوچهر ستوده با درجه ممتاز در دانشگاه تهران باتمام رساند، موفق شد چند سال بعد متن آن را نیز منتشر کند او در آن کتاب،راجع به ملاوی چنین نوشت:
شرح روزهای گذشته ملاوی در پایان نامه علی محمد ساکی: ملاوی دهکده ای در مرکز بخش بشمار می رود و بیشتر ادارات دولتی در آن دیده می شوند. فاصله آن تا شهر خرم آباد ۱۱۴ کیلومتر است و جاده شوسه خرم آباد – خوزستان از وسط آن عبور می کند. یک دیستان شش کلاسه دولتی در آن دیده می شود. حوض و باغچه زیبایی در کنار جاده دارد.
کشکان رود در کنار این ده جاری است. زمین قابل کشت آن بسیار کم ولی، حاصلخیز است. ملاوی در یک دره عمیق که از هر طرف بواسطه کوههای بلند احاطه شده است، قرار گرفته و از این رو، غروب آن خیلی زود شروع می شود و با وجود زیبایی خاص، غم انگیز است. هوایش در تابستان گرم و در سایر فصل ها معتدل است. چند باب دکان هم در آنجا وجود دارد. یک کارخانه برق اخیراً در آن ایجاد گردیده است جمعیتش در حدود ۳۵۴ نفر است (علیمحمد ساکی ۱۳۴۳)
توصیف ملاوی از زبان گردشگر ایرانی:
علاوه بر این، در سوم خرداد ۱۳۱۸ یعنی ۹۲ سال قبل، یک گردشگر ایرانی ملاوی را چنین توصیف کرده است: چشم ما به درخت و آب و طراوت ملاوی می افتد، نخستین بار که انسان به ملاوی می رسد فرح و انبساطی به او دست می دهد. نی ها در اطراف سرآب ملاوی به اندازه ای روییده که راه رفتن را مسدود نموده، در اینجا چند سنگ آب مورد استفاده واقع نمی شود و بعد از پیمودن چندین متر به رودخانه می ریزد، سابقاً جویی کنده بودند و از این آب استفاده می کردند و باید آن جوی تعمیر شود تا آب به هدر نرود.
در ملاوی بخشدار، چند نفر امنیه و تلگرافخانه و جندین دکان و قهوه خانه هست و اتومبیل های باری که از خرم آباد به طرف اندیمشک و یا بالعکس می آیند در اینجا به مناسبت راه و نزهت توقف می نمایند. این محل استعداد آبادی زیادتری دارد. موقع مراجعت شب بود و روشنایی آتشی که در کولاها افروخته بودند، ملاحظه شد. زندگانی مردم این سرزمین بسیار ساده است.
ملاوی به دوران ویرانی کامل خود رسیده است! امروز ملاوی زیبا به دوران ویرانی کامل خود نزدیک می شود، این روستا، در سیل ویرانگر سال ۹۸ در امان نماند وغرق در گل و لای شد. بعد از آن، مغازه ها به آهستگی متروک شدند و هتل جلب سیاحان به بهای از دست دادن مشتری و تغییر مسیر جاده ی اصلی، دوران شکوه خود را برای همیشه از دست داد. به نحوی که وضعیت آن برای همه افراد بعدی غیر قابل جبران است.