روشنایی تونل های آزادراه خرم زال
روشنایی تونل های آزادراه خرم زال
تونل های مسیر آزادراه خرم آباد پل زال، در بسیاری از نقاط کم نور یا چراغ های آن خاموش است. چرا با وجود دریافت عوارض از مسافران و رانندگان مسئولان راهداری و متولیان این آزادراه اقدامی برای حل مشکل خاموشی نمی کنند؟

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، تونل های مسیر آزادراه خرم آباد پل زال، در بسیاری از نقاط کم نور یا چراغ های آن خاموش است.
چرا با وجود دریافت عوارض از مسافران و رانندگان مسئولان راهداری و متولیان این آزادراه اقدامی برای حل مشکل خاموشی نمی کنند؟