نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد

رومشکان باید از آب سد سیمره بهره‌مند شود

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس گفت: شهرستان رومشکان باید از آب سد سیمره بهره‌مند شود و این مهم بزودی تحقق یابد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، محمدرضا مبلغی در نشست شورای اداری رومشکان اظهار کرد: تکمیل چهار خطه چغابل-سوری، آغاز عملیات اجرایی چهارخطه بابازید-سیمره، تکمیل و تجهیز مرکز بستر درمان این شهرستان ضروری بوده و نیازمند اعتبارات ویژه است.
وی افزود: برای اجرای جاده بابازید-پل سیمره اعتبار ویژه نیاز است و چهارخطه کردن این محور با توجه به اهمیت آن در سطح ملی و لزوم ارتقای سطح ایمنی آن اعتبارات ویژه نیاز است و از مطالبات مردم رومشکان می‌باشد.
وی گفت: استقرار ادارات در رومشکان از دیگر مطالبات مردم است همچنین تعداد بانک‌ها در برخی مناطق باید افزایش یابد.
مبلغی بیان کرد: بیمارستان رومشکان نیازمند توجه ویژه بوده و به دانشگاه علوم پزشکی لرستان به دلیل تعلل در تکمیل این طرح انتقاد وارد است.
وی اظهار کرد: تکمیل چمن و سالن ورزشی، تکمیل فاضلاب شهر چغابل، تکمیل و تجهیز درمانگاه سوری،‌ تجهیز امکانات شهرداری و تکمیل ساختمان بخشداری از دیگر مطالبات مردم رومشکان می‌باشد.