رونمایی از کتاب مقدمه ای بر اقتصاد زیر زمینی در ایران
رونمایی از کتاب مقدمه ای بر اقتصاد زیر زمینی در ایران
آیین رونمایی از کتاب "مقدمه ای بر اقتصاد زیر زمینی در ایران (زمینه ها و پیامدها)" تالیف آقایان دکتر رضا پهلوانی و دکتر مصطفی شکری در محل سالن نشست های اداره کل اقتصاد و دارایی استان لرستان برگزاری شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، آیین رونمایی از کتاب “مقدمه ای بر اقتصاد زیر زمینی در ایران (زمینه ها و پیامدها)” تالیف آقایان دکتر رضا پهلوانی و دکتر مصطفی شکری در محل سالن نشست های اداره کل اقتصاد و دارایی استان لرستان برگزاری شد.
در این آیین شاداب فر مدیر کل اقتصاد و دارایی استان لرستان، صفری مدیر کل امور اقتصادی و برنامه ریزی استانداری لرستان و شماری از پژوهشگران اقتصادی، اجتماعی و مولفان کتاب حضور داشتند.
این کتاب با ویرایش ادبی دکتر کیانوش رستمی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در ۴ فصل و ۳۵۰ صفحه توسط انتشارات ارشدان با شمارگان ۱۰۰۰ جلد به چاپ رسیده است. موضوع این کتاب تخصصی و دانشگاهی و برای مخاطبین علاقمند به مباحث اقتصادی و دانشجویان رشته اقتصاد مناسب است.
فصل نخست این کتاب به مقدمه و کلیات اختصاص دارد. فصل دوم به زمینه های پیدایش اقتصاد زیرزمینی اشاره می کند. در فصل سوم، پیامدهای اقتصاد زیر زمینی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا در فصل چهارم راهکارها و پیشنهادات مواجه با اقتصاد زیرزمینی ارائه شده است.