رویکرد سازمان بهزیستی توجه ویژه به اشتغال، مسکن و معیشت مددجویان است
رویکرد سازمان بهزیستی توجه ویژه به اشتغال، مسکن و معیشت مددجویان است
مدیر کل بهزیستی لرستان بهمراه معاونت مشارکت های مردمی با مدیریت شعب بانک ملت در خصوص تسهیلات اشتغال زایی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، همایون عمودی زاده در دیدار با مدیریت شعب بانک ملت لرستان با تشریح فعالیت های سازمان بهزیستی در راستای خدمات مطلوب و شایسته به افراد دارای معلولیت و جامعه هدف گفت: رویکرد ما در سازمان توجه ویژه به اشتغال، مسکن و معیشت مددجویان است و در این زمینه در ماه های اخیر گام های موثری برداشته شده است‌.