ریختن دسترنج ۶ ماهه کشاورزان پلدختری به رودخانه
ریختن دسترنج ۶ ماهه کشاورزان پلدختری به رودخانه
برخی کشاورزان پلدختری در اعتراض به پایین‌بودن قیمت بادمجان و ارزان‌ فروشی دسترنج خود به‌دست دلالان محصولات خود را به رودخانه ریختند.

برخی کشاورزان پلدختری در اعتراض به پایین‌بودن قیمت بادمجان و ارزان‌ فروشی دسترنج خود به‌دست دلالان محصولات خود را به رودخانه ریختند.