زنجیر توهین و تحقیر اقوام کی پایان می یابد/ حمید لطفی *
زنجیر توهین و تحقیر اقوام کی پایان می یابد/ حمید لطفی *

گفتار ما: خواننده ای مجهول الهویه اما معلوم الحال، دست به اقدامی جاهلانه  می زند و ترانه ای می خواند که مضمونش حاوی توهین به مردمان لک زبان است و همین التهاب را به صفحات مجازی می کشاند و البته برای عده ای فرصت طلب این مجال را پدید می اورد که به ابراز نظرات […]

گفتار ما:

توهین-ممنوع-400x330خواننده ای مجهول الهویه اما معلوم الحال، دست به اقدامی جاهلانه  می زند و ترانه ای می خواند که مضمونش حاوی توهین به مردمان لک زبان است و همین التهاب را به صفحات مجازی می کشاند و البته برای عده ای فرصت طلب این مجال را پدید می اورد که به ابراز نظرات تفرقه افکن خود پرداخته و در این بین تلاش می کنند بر موج احساسات سوار شده و انها را به سمت و سوی دلخواه خود بکشاند و البته آن چه که نصیبشان شده همان نظرات احساسی و گذراست. سالها بود که شاهد توهین به لُر به طور کلّی بوده ایم اینک چند سالی است توهین به “لُر” به شاخه های آن نیز کشیده شده است یعنی یک روز بختیاری و یک روز مینجایی و حالا لک! اما این بار یک تفاوت ظریف و خطرناک در کار است و آن این است که خنجر به ظاهر از آستین آشنا بیرون آمده است! این بار خاطی نه فلان کارگردان و نه فلان بازیگر و نه فلان مسئول است، این بار یک جوان هویت گریز و عشق کلاس که حتی شاید خودش لرستانی هم باشد، از همین جوان هایی که در اطراف و اکناف همه شهرهایمان کم نیستند … آلت دست جریانات لُر ستیز شده است تا بر اساس ضرب المثل « الماس را تنها با الماس می خراشند» به زبان لکی، الشتر، نورآباد و عشایر سربلند حمله ای ناجوانمردانه بکند و البته آن چه در این مدت دیدیم هوشیار و ذکاوت فرهیختگان لک بود که خود از سرآمدان لر بوده و هستند. و اما لک… لک یعنی اصالت و غیرت وشجاعت. آن ها موقعیت خاصی دارند نزدیکی انها با جامعه کردی برایشان موقعیت خاصی پدید آورده است که متاسفانه همسایه قدرتمندشان سعی دارد بر فرزندان اصیل زاگرس و لر تاثیر بگذارند و بازهم مع الاسف می خواهد به کمک نفوذی هایش شاخه را از ریشه جدا کند و چه مضحک است ادعاهای واهی شان و البته آن چه را که نمی دانند این است که لک فراتر از تصور کردیست و فرهنگ لک چنان قوی و پرشاخه و برگ است که خوش خیالان توان هضم و درکش را هرگز نداشته و ندارند و این لقمه بسیار بسیار برای دهانشان بزرگ است و البته تاریخ پر افتخار لک های لر این واقعیت را به وضوح نشان می دهد. این تکه اش هم برای لید مناسب تر است: سالها بود که شاهد توهین به لُر به طور کلّی بوده ایم اینک چند سالی است توهین به “لُر” به شاخه های آن نیز کشیده شده است یعنی یک روز بختیاری و یک روز مینجایی و حالا لک! اما این بار یک تفاوت ظریف و خطرناک در کار است

* روزنامه نگار