زیویار فرصتی برای تجدید حیات لرستان!
زیویار فرصتی برای تجدید حیات لرستان!
نگارنده قصد نادیده گرفتن بعضی از حقایق و چالش های موجود را ندارم اما فارغ از نگاه به آنها باید به عوارض منفی و ناپایداری در مدیریت و تاثیر بسیار آن در توقف رشد استان نیز اندیشید.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، استانداران پیشین لرستان به دلیل فقدان تئوری های لازم و مشخص نتوانستند به یک مسیر و روال مشخصی برای هماهنگی و اتحاد میان دستگاه های اجرایی؛جریان های سیاسی و مردم دست پیدا کنند.
نداشتن نگاه طبقاتی و دیگری دیدن امور از نگاه و منظر مدنی برای هماهنگی بین سازمان ها و دستگاه های اجرایی برای پیشبرد اهداف و وظایف چه بصورت جمعی و چه فردی از ویژگی های منحصر به فرد دکتر فرهاد زیویار و تیم مدیریتی وی در لرستان می باشد.
اصلاحات صبورانه و تحلیل گرایانه استاندار محترم لرستان هم روح و دارای الگوهای ملی بوده که نفس آن تحول در وضعیت فعلی و رخ دادن وقایع شیرین عمرانی در استان است.
پارامترها و عیار های دکتر زیویار باعث شناختن مشکلات اصلی استان در کوتاهترین زمان ممکن و انتقال آنها به هیآت دولت شده است.
عدم انحصاری گری و نداشتن حمایت از گروه و‌ یا افرادی خاص حالت انحطاط را از سر استان فراری داده و به محتوا گرایی در کارهای ساختاری نزدیک تر کرده است.
پرواضح است که هدف برنامه ها و انتصابات دکتر فرهاد زیویار استاندار محترم لرستان ساختن یک استان در حد و اندازه نام لرستان است و کنترل اختلافات و تعارضاتی است که سابقه چندین ساله در انتصاب های لرستان به دنبال داشته است.
معروف است که اگر جامعه نتواند سیاستمداران اصیل را برگزیند سکان سرنوشت خود را به جاعلان واگذار می کند و نه تنها به مقصد و آرمان شهر خود نمی رسد بلکه در دره انحطاط سقوط خواهد کرد.
تمام جریان های سیاسی و اجتماعی باید خوب بدانند که تنش های ارتباطی و سهم خواهی های جناحی و فردی اثرات مخرب و زیان باری بر راه آغاز شده توسعه استان خواهد گذاشت و علاوه بر نابودی دست آورد های ملی که در این مدت حاصل شده است اوضاع آرام مدیریتی و سیاسی حاکم بر لرستان دوباره متشنج خواهد شد.
نگارنده قصد نادیده گرفتن بعضی از حقایق و چالش های موجود را ندارم اما فارغ از نگاه به آنها باید به عوارض منفی و ناپایداری در مدیریت و تاثیر بسیار آن در توقف رشد استان نیز اندیشید.
تمامی دلسوزان لرستان اعم از منتقدین و موافقین باید بدانند استان ما هم اکنون با مسائل و مشکلات گوناگونی از جمله خشکسالی وحشتناک و بی سابقه ی در حال دست و پنجه نرم کردن است که برای فائق آمدن بر آن با کمترین آسیب ها و ضررها باید از درگیری و منازعه‌های سیاسی به جد پرهیز کنیم.
آنچه که در این شرایط به مردم امید می دهد مشاهده اتحاد و همدلی میان تمام مدیران و نیروها در تمامی حوزه ها است.
استاندار لرستان و تیم مدیریتی وی در میدان عمل بخوبی نشان داده است که برای دهه های آینده جامعه برنامه های خوب و مدونی دارد (تلاش برای احداث سد گاشمار؛احداث راه آهن؛راه اندازی کارخانه های تعطیل شده و…..) که همگی نشان از وجود نبوغ استراتژیک دکتر زیویار می دهد.
با این حال اگر بخواهیم در منصب قضاوت مدیریت ارشد لرستان به عدالت بنشینیم بهتر است صبور باشیم چرا که چند سال پیش رو قدرت و‌ توانایی اجرایی خود وی و تیم همراهش را نمایان می کند.
وجه تمایز دکتر زیویار با دیگر استانداران جدیت در انجام ممکن گفته ها و پنداشته های خود در کوتاهترین زمان ممکن است و برای عمل کردن به شعارها راه رایزنی و‌ گفتگوی بدون واسطه با وزرا و دیگر مدیران سطح ملی است و چنین رویکردی را می توان شکستن سنت یکجا نشینی در استانداری لرستان نامید.
بهتر است که بدانیم نزدیک به پنج دهه است به کرات فرصت سوزی کرده ایم و بدون کسب هیچگونه تجربه دوباره با قدرتی بیشتر از قبل به دنبال یک فرصت سوزی طلایی دیگر هستیم.
به شکرانه دولت انقلابی و مردمی فرصت و شرایطی مناسب برای لرستان ایجاد شده است تا با حضور فرزندی از خود لرستان بر منصب مدیریت ارشد استان چرخشی استراتژیک برای استفاده از شرایط به وجود آمده به سود و نفع مردم بهره مند شویم.
««الفرصه تمر مر السحاب؛فانتهزوا فرص الخیر»»
فرصت ها مانند ابر زودگذرند؛پس فرصت های خیر را دریابید.
نگارنده معتقد است که استاندار لرستان در حوزه های مختلف چشم انداز های بلند مدت و مدونی دارد.
دور اندیشی همراه با اقتدارگرایی در میدان عمل تنظیم کننده راهبرد ها و سیاست های اصلی دکتر زیویار می باشد که برای به ثمر رساندن این برنامه ها ثبات در مدیریت و عدم جوسازی های منفی بسیار حائز اهمیت است.
باید بپذیریم که سیاست بنا به سرشت خود امری سیال است از همین تمامی مدیران بنا به تغییر وضعیت و متناسب با برنامه ریزی های خود رویکردهای متفاوتی اتخاذ می کنند که شاید برای همه قابل قبول و‌ حتی تحلیل نباشد.
سکوت دکتر زیویار استاندار محترم لرستان در باب تنش زدایی و‌ حکمفرمایی آرامش بر استان است و به همین علت است که اخیرآ تحت فشار قرار گرفته است.
با حضور زیویار در استانداری لرستان موازنه قدرت در انتصابات که در راستای تحقق اهداف موعود وی و حفظ ساختار اصولگرایی دولت در لرستان و اعلام موجودیت بود تحقق بخشیده شد.
دکتر زیویار با تمسک‌ به قدرت اصول‌گرایی و انقلابی شرایط تعادل بین حقوق و منافع را شرط بقای حکومت اسلامی است را برقرار نموده است.
بهتر است که اگر دلسوز مردم و عملکرد بهتر دولت انقلابی هستیم نگاه و بینش سیاه و سفید را دیدن مناسبات و واقعیات کنار بگذاریم چرا که اینچنین نگاه هایی هزینه های بسیار سختی بر منافع ملت و آینده آنان وارد و تحمیل می کند.
انتقادات امروزی که البته اگر از روی دلسوزی هم باشد که قطعآ هست هیچ کمکی به رفع مشکلات ‌استان نمی کند و هیچ تاثیر مثبتی بر آینده استان حتی در صورت نبود دکتر زیویار نخواهد داشت.
بهتر است منافع حزبی و سیاسی را با عملکرد و برنامه های استاندار محترم گره نزنیم و با تحلیل های غلط جامعه را به ناامیدی و انجماد نرسانیم.
باز هم‌ تکرار می کنم که خطاهایی وجود دارد و بر هیچ کس هم پوشیده نیست اما بهترین راه در این برهه زمانی همراهی و همدلی با تیم مدیریتی در استان است چراکه باید فرصت کافی برای اجرای برنامه های طراحی شده به استاندار و همراهانش داده شود.

* فعال رسانه ای لرستان