شهرستان پلدختر جز مناطق جنگی نیست
شهرستان پلدختر جز مناطق جنگی نیست
ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به پیگیری نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی در خصوص قرار گرفتن شهرستان پلدختر در زمره مناطق جنگی پاسخ دادند: طبق قانون بمباران هوایی ملاک تعیین مناطق جنگی نیست.

ستاد کل نیروهای مسلح در پاسخ به پیگیری نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی در خصوص قرار گرفتن شهرستان پلدختر در زمره مناطق جنگی پاسخ دادند: طبق قانون بمباران هوایی ملاک تعیین مناطق جنگی نیست.

سردار مسعود مطهر در این خصوص در پاسخ به پیگیری های مکرر و نامه نماینده مردم پلدختر و معمولان اینچنین بیان نمودند:بر اساس ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه تعیین مناطق جنگی در جنگ تحمیلی به عهده ستاد کل نیروهای مسلح می باشد ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ های ۹۶/۹/۲۸ و ۹۹/۶/۳ شهرهای متاثر از جنگ تحمیلی را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نموده است.
در ادامه نامه اشاره شده است: منطقه جنگی عبارت است ازبخشی از مناطق جغرافیایی مشخص بین دو یا چند کشور متخاصم که نیروهای مسلح آنها با آرایش جنگی و صف‌آرایی نظامی در مقابل یکدیگر مستقر و یا با نبرد مستقیم و تبادل آتش های زمینی نظیر جنگ ایران و عراق در طول هشت سال دفاع مقدس با یکدیگر درگیر شوند.
معاون حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح افزود : شهرستان پلدختر در هیچ مقطعی از جنگ تحمیلی در برد توپخانه دشمن نبوده است و بمباران هوایی ملاک تعیین مناطق جنگی نیست.
گفتنی است نماینده مردم شریف پلدختر و معمولان در چند نوبت منطقه جنگی محسوب شدن شهرستان پلدختر را به صورت کتبی و حضوری پیگیری کرده بود که بر اساس قانون نیروهای مسلح به دلایل فوق این امر مورد موافقت قرار نگرفت.