نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:

سدهای لیروک و ذالکی الیگودرز بعد از ۱۵ سال در مدار اجرا قرار گرفتند

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با توجه به‌ کمبود منابع و مخالفت دولت برای اجرای طرح های جدید، در مجلس رایزنی و تلاش کردیم و موفق شدیم این دو پروژه را در ردیف قانون بودجه قرار دهیم.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، محمد خدابخشی با اشاره به اینکه سدهای لیروک و ذالکی از جمله طرح های ملی می باشند گفت: این دو طرح در اختیار استان نیست و تمام پیگیری ها در سطح کلان صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه اعتبار اولیه سد لیروک ۷ میلیارد تومان و اعتبار سد ذالکی ۲ میلیارد تومان می باشد، افزود: در پروژه های ملی نباید به مبلغ اعتبار اولیه نگاه کنیم بلکه آنچه‌ مهم است در ردیف بودجه قرار گرفتن طرح ها می باشد.
وی گفت: با توجه به‌ کمبود منابع و مخالفت دولت برای اجرای طرح های جدید، در مجلس رایزنی و تلاش کردیم و موفق شدیم این دو پروژه را در ردیف قانون بودجه قرار دهیم.
خدابخشی در خصوص چالش دسترسی به ساختگاه سد ذالکی گفت: جاده پیر امام، چال امامزاده داود و مرگسر هم پوشانی خوبی با مسیر دسترسی به ساختگاه سد ذالکی دارد که باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
وی در خصوص جاده دسترسی سد لیروک هم گفت: احداث جاده الیگودرز به مسجد سلیمان مسیر دسترسی به سد لیروک را هموار می کند.