نماینده دلفان‌ و سلسله در مجلس شورای اسلامی خبر داد:

سد تاج امیر دلفان در مسیر ساخت قرار گرفت

نماینده دلفان‌ و سلسله در مجلس شورای اسلامی از جذب ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه جدید برای ساخت سد تاج امیر دلفان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، یحیی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه جدید برای ساخت سد تاج‌امیر جذب شد.
وی تصریح کرد: این علاوه بر بودجه سد و ۲۰۰ میلیارد بودجه سفر ریاست‌ جمهوری‌ست که نوید بخش افتتاح اولین سد دلفان محروم‌ ست.
ابراهیمی گفت: این مهم پس از دیدار اخیر مجمع نمایندگان لرستان با مدیران برق باختر، شرکت آب و فاضلاب و آب‌ منطقه‌ای انجام شد.