نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی گفت:

سد تاج امیر دلفان ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی گفت: سد تاج امیر ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، یحیی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: سد تاج امیر ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و هم‌اکنون تامین اعتبار شده و تا پایان امسال آبگیری خواهد شد.
وی اضافه کرد: برای خرید تجهیزات موردنیاز سد ۳۰۰ میلیارد تومان از ردیف‌های مختلف برای آن در نظر گرفته شده است.
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین سد ده پهلوان در مرحله انجام مطالعات است، افزود: چنانچه مطالعات فاز یک و دو این سد به انجام برسد آن را پیوست بودجه خواهیم کرد.