سد گاشمار، تاج‌امیر و راه آهن طرح های راهبردی لرستان
سد گاشمار، تاج‌امیر و راه آهن طرح های راهبردی لرستان
استاندار لرستان در دیدار معاون اجرایی رئیس‌جمهور: مقرر شد اعتبار مورد نیاز سد گاشمار، تاج‌امیر و راه آهن لرستان تامین شود.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، فرهاد زیویار در دیدار معاون اجرایی رئیس جمهور در تهران گزارشی از فرآیند ساخت و چگونگی تکمیل سدهای گاشمار، تاج امیر و راه آهن به معاون اجرایی رئیس جمهور ارائه کرد.
وی گفت: با تامین اعتبار و تکمیل هر کدام ازاین طرح ها چند شهرستان از آنها منتفع خواهند شد.
استاندار لرستان گفت: در این دیدار مقرر شد اعتبار مورد نیاز طرح ها با هدف تسریع در تکمیل تامین و در اختیار استان قرار گیرد.
فرهاد زیویار اضافه کرد: از تمامی امکانات و ظرفیت ها برای پیگیری تامین اعتبار طرح های راکد لرستان و جلب مشارکت بخش خصوصی استفاده خواهد شد.