سرپرست جدید مرکز آموزشی، درمانی شهدای عشایر خرم آباد منصوب و معرفی شد
سرپرست جدید مرکز آموزشی، درمانی شهدای عشایر خرم آباد منصوب و معرفی شد
سرپرست جدید مرکز آموزشی، درمانی شهدای عشایر خرم آباد منصوب و معرفی شد.

به گزارش روشنا نیوز، سرپرست جدید مرکز آموزشی، درمانی شهدای عشایر خرم آباد معرفی شد. طی حکمی از طرف دکتر بهرام دلفان رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دکتر عطا جفرسته متخصص داخلی به عنوان سرپرست جدید مرکز آموزشی، درمانی شهدای عشایر خرم آباد منصوب شد.

دکتر جفرسته قبلا ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دوره چگنی را بر عهده داشت.