مصدومیت ۴۲ نفر در حوادث چهارشنبه سوری لرستان
مصدومیت ۴۲ نفر در حوادث چهارشنبه سوری لرستان
سرپرست مرکز اورژانس پیش بیمارستانی لرستان گفت: تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در این استان به ۴۲ نفر رسید.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، مهدی غیبی با اشاره به مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در لرستان اظهار داشت: آمار نهایی مصدومان حوادث چهارشنبه سوری امسال در استان ۴۲ نفر است.
وی با اشاره به اینکه متأسفانه عمده آسیب دیدگان در حوادث چهارشنبه سوری مربوط به گروه سنی زیر ۱۵ سال بوده، افزود: گذشته ۲۸ نفر در سطح استان در حوادث چهارشنبه سوری مصدوم شدند.
سرپرست مرکز اورژانس پیش بیمارستانی لرستان با بیان اینکه بیشترین مصدومان حوادث چهارشنبه سوری در استان مربوط به شهرستان دورود بوده، گفت: بیشتر مصدومان، سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند.