توسعه و تحول پیامد سفر رییس جمهور به لرستان
توسعه و تحول پیامد سفر رییس جمهور به لرستان
استاندار لرستان عنوان کرد: سفر رییس جمهور به لرستان فصل جدیدی از توسعه و تحول را ایجاد کرد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، فرهاد زیویار در نشست با مدیرعامل بانک صنعت معدن کشور افزود: سفر رییس جمهور به لرستان حدود هشت هزار میلیارد تومان اعتبارات ریالی در نظر گرفته شد و تاکنون هزار میلیارد تومان آن به استان اختصاص داده شده است.
وی گفت: توجه به واحدهای تعطیل و نیمه فعال یکی از اولویت های سفر رییس‌جمهور به استان لرستان بوده که تاکنون در این زمینه اقدامات خوبی در راستای مصوبات سفر صورت گرفته است.