سند آب استان در برنامه ششم توسعه تا ۲۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ تهیه و تدوین می شود.
سند آب استان در برنامه ششم توسعه تا ۲۵ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ تهیه و تدوین می شود.

هوشنگ بازوند در کارگروه آب که در محل استانداری لرستان برگزار شد افزود: گزارش های مربوط به تهیه این سند در کارگروهی با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط تهیه و جمع آوری می شود که در صورت امکان تا تاریخ ۲۵ اسفند ماه امسال و نهایت تا ۲۵ فروردین سال آینده زیر نظر معاونت هماهنگی […]

هوشنگ بازوند

هوشنگ بازوند

هوشنگ بازوند در کارگروه آب که در محل استانداری لرستان برگزار شد افزود: گزارش های مربوط به تهیه این سند در کارگروهی با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط تهیه و جمع آوری می شود که در صورت امکان تا تاریخ ۲۵ اسفند ماه امسال و نهایت تا ۲۵ فروردین سال آینده زیر نظر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری باید تهیه و تدوین شود.

به گفته وی در این سند که برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بخش آب استان را طی پنج سال آینده مشخص می کند باید علاوه براینکه میزان آب مورد نیاز استان بمشخص شود باید میزان سرمایه گذاری که باید در این بخش صورت گیرد هم عنوان شود.
استاندار لرستان با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه در بخش آب نیاز به سرمایه گذاری بین۱۰۰ تا ۱۲۰هزار میلیارد ریال است گفت:در قالب سند آب استان باید مشخص شود چه میزان از این میزان از محل اعتبارات دولتی، فایناینس ،تسهیلات دولتی و از طریق مشارکت مردمی باید تامین شود.
بازوند اظهار کرد: استان لرستان علی رغم اینکه استانی پر آب است اما بخش قابل توجهی از منابع آبی این استان به استان های دیگر فرستاده می شود که در تدوین سند آب استان باید برنامه های عملیاتی در خصوص دادن حق لرستان در ازای آب هایی که از آن به سایر استا ن ها فرستاده می شود لحاظ شود.
وی همچنین اظهار کرد: بطور متوسط سالانه سه هزار میلیارد ریال خسارات سیل به لرستان وارد می شود.
وی افزود: در تدوین سند آب لرستان باید از این خسارات مالی و جانی را در لرستان کاهش داد.
استاندار لرستان با اشاره به اینکه خسارات های سیل در بخش محیط زیست هم آسیب وارد می کند گفت: میزان حق آب هایی که از این مسیر باید به محیط زیست داده شود نیز باید در تدوین سند آب لرستان لحاظ شود.
استاندار لرستان گفت: آب یک ثروت غیر قابل انکار در استان است که باید با تهیه و تدوین سند ، بتوان به اطلاعات جامع و کاملی در مورد آن در بخش های مختلف سد سازی، شرب، صنعت ، کشاورزی، آبرسانی روستایی و سایر موارد جمع آوری شود تا بتوان بنا بر آن طی پنج سال آینده در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی کرد.
بازوند بیان کرد: سند آب لرستان مشخص می کند که طی برنامه پنج ساله ششم توسعه بطور تفکیک شده در بخش های مختلف چه میزان سرمایه گذاری و از چه منابعی باید صورت گیرد./ ایرنا