یادداشت عبدالرضا شهبازی؛

سیاست در لرستان نیاز به ارتودنسی دارد

تشکر و تقدیر دو کلمه عزیز و ارزشمند هستند و در دین مبین اسلام تاکید فراوانی به آنها شده است و بر این باوریم که هر کس شکر گذار مخلوق خدا نباشد شکر گذار نعمات خالق هستی بخش هم نیست.

عبدالرضا شهبازی، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان طی یادداشتی که برای گفتار ما ۲۴ ارسال کرده است، نوشت: تصویر لوح تقدیر مقام سابق سیاسی لرستان را که در فضایی مجازی دیدم که فروتنانه از دندانپزشک معالج فرزندش که در امر ارتودنسی او تلاش بی وفقه کرده و باعث آرامش خاطر او و خانواده اش شده. به پریشانی حال سیاست در لرستان بیشتر دلم سوخت.
تشکر و تقدیر دو کلمه عزیز و ارزشمند هستند و در دین مبین اسلام تاکید فراوانی به آنها شده است و بر این باوریم که هر کس شکر گذار مخلوق خدا نباشد شکر گذار نعمات خالق هستی بخش هم نیست.
اما گاهی آدم ها وقتی بیکار می شوند دست به کارهای می زنند که فراموش نشوند، از یادها نروند تا خاطره خوش بودنشان همیشه در ذهن بماند. و نوشتن این نوع لوح تقدیر و تشکر مقام سابق سیاسی در استان لرستان از همین جنس است که بر پایه اصولی نوشته شده تا اصوگرایی و مردم داری از یاد نرود.
شاید این مقام سابق سیاسی با ارسال سبد گلی و یا تقدیم جعبه شیرینی بهتر می توانست مراتب تقدیر و تشکر را به جایی بیاورد تا این که لوح تقدیری بنویسد و زیرا آن را به امضای مقام سابق سیاسی مزین کند.
سیاست در لرستان چار چوب ندارد. همه آن تعاریف علمی، فنی و تخصصی که علمای علوم سیاس و جامعه شناسی بیان کرده اند در سیاست لرستان شبیه آن چوب نازکی است که دهل نوازان از آن استفاده می کنند.
سیاست در لرستان شبیه بازی شطرنج نیست که نیاز به تفکر داشته باشد بیشتر شبیه بازی بومی محلی دال پران است که قدرت بازو را بیشتر می طلبد.
سیاست در لرستان بیشتر به خواب های آشفته ای می ماند که بر اثر پر خوری میهمانی های شبانه و محفل های دوستانه صورت می گیرد.
احزاب و تشکل های سیاسی در لرستان قائم به فرد هستند و کارکرد جمعی ندارند. سیاست زدگی جای سیاست ورزی را در لرستان گرفته است که حاصلش می شود منافع فردی و گروهی.
در دنیایی سیاست زده لرستان دو کلمه زنده باد و مرده باد نقش کلیدی دارند. به محض این که یک نفر از گروه و دسته ای به جایگاهی می رسد. سیل زنده بادها شروع می شود و کلمات در توانمندی او در فضای مجازی و غیر مجازی به راه می افتد و کافی است این فرد نتواند پاسخ مناسبی به نیازهای افراد گروه و دسته اش بدهد. همانها شروع می کنند به نقد او که ما از روز اول می دانستیم که فرد نا توانی است.
قضاوت در دنیای سیاست در لرستان قضاوت در مورد توانمندی آدم ها نیست قضاوت در مورد آن است که فرد چقدر برای من مفید است.
《ما》 در سیاست لرستان کلمه مغفولی است که جایش را 《من》 گرفته است.
با این حساب سیاست در لرستان نیاز به ارتودنسی دارد تا این کج و معوج بودنش کمی صاف شود.
سیاست در لرستان نیاز به صاف کاری دارد چرا که اتوموبیل سیاست در لرستان زدگی زیادی دارد.
سیاست در لرستان نیاز به لوکوموتیوران های ماهری دارد تا این قطار خارج شده از ریل را روی ریل بیاورد.
سیاست در لرستان نیاز به غریق نجات های با تجربه ای دارد که تمامی دریا را ببیند.
سیاست در لرستان نیاز به خروج از محافل قهوه خانه ای و میهمانی های شبانه دارد.
سیاست در لرستان باید به میز احزاب کشیده بشود نه میزهای مدارس
سیاست در لرستان حالش خوب نیست. این بیمار تب کرده نیاز به مراقبت دارد. مواظبت نشود به کما می رود. باید مواظب کم شدن سطح هوشیاری اش باشیم.