سیاست زدگی موجود مانع توسعه شهرستان رومشکان است
سیاست زدگی موجود مانع توسعه شهرستان رومشکان است
فرماندار شهرستان رومشکان عنوان کرد: سیاست زدگی موجود در شهرستان مانع پیشرفت و وتوسعه شهرستان است.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، حجت الله نصیری پور در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه این شهرستان گفت: با وجود تلاشهای صورت گرفته طی دهه های گذشته، انتظارات رومشکان بیش از کارهای صورت گرفته است.
وی اظهار کرد: مشکلات شهرستان دسته بندی و مکتوب و به دفتر استاندار ارسال شده و استاندار نیز با شناخت قبلی و تاکید بر کار جهت توسعه شهرستان پذیرفتند که با مدیران کلی که مشکلات توسط آنها قابل حل است به رومشکان سفر کند که حضور استاندار به همراه معاونین و ۱۷ مدیرکل استانی نشان از توجهی بود که نماینده عالی دولت در استان به محرومیت زدایی از رومشکان داشت.
نصیری پور گفت: در این سفر پس از بازدیدها، در جلسه شورای اداری به صورت کار گروهی مسائل را پیگیری و مورد بحث قرار داده شد، در این یین جهت رفع مشکلات بودجه ای هم با توجه به اینکه رئیس سازمان برنامه ریزی استان در جلسه حضور داشت، اعتبارات مورو نیاز پروژه ها بررسی و تصمیمات مقتضی گرفته شد.

* خبرنگار: حسام شفیعی