سیب زمینی کاران به مراجع قضایی معرفی می شوند
سیب زمینی کاران به مراجع قضایی معرفی می شوند
فرماندار شهرستان دلفان عنوان کرد: در خصوص کاشت سیب زمینی با هیچ احدی تعارف نداریم و کشاورزان در ممنوع بودن این کشت تردید نکنند.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴ اصغر قهرمانی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب دلفان گفت: در خصوص کاشت سیب زمینی با هیچ احدی تعارف نداریم و کشاورزان در ممنوع بودن این کشت تردید نکنند.
وی افزود: گشت های مشترک شورای حفاظت در دو شیفت بصورت مستمر در مزارع فعالیت دارند و با جدیت از کاشت این محصول آب بر جلوگیری خواهند کرد.
قهرمانی گفت: قطعا نظارت ها در روزهای آتی تشدید خواهند یافت و در صورت مشاهده کاشت سیب زمینی برق چاه کشاورزان خاطی قطع، ادوات شان جمع آوری، ماشین آلات شان توقیف و افراد مذکور نیز به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.