ژاپن نهایت همکاری در موضوع برجام را داشته باشد
ژاپن نهایت همکاری در موضوع برجام را داشته باشد
نماینده شهرستان پلدختر در مجلس شورای اسلامی در جلسه وبینار میان گروه دوستی مجلس جمهوری اسلامی ایران با گروه دوستی مجلس ژاپن برگزار خواستار روابط اقتصادی بیشتر میان دو کشور شد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، سید حمیدرضا کاظمی در جلسه وبینار میان گروه دوستی مجلس جمهوری اسلامی ایران با گروه دوستی مجلس ژاپن برگزار شد، گفت: گروه های دوستی می توانند در این شرایط حساس بین المللی نقش موثری در تحکیم روابط میان کشورها داشته باشند و امیدوارم با هم بتوانیم این نقش مهم را داشته باشیم.
وی گفت: سوابق، پیشینه و مناسبات دیرینه و حسنه دو کشور می تواند عامل مهمی در شکوفایی ظرفیت های بالقوه سیاسی و اقتصادی دو کشور باشد.
کاظمی گفت: انتظار داریم کشور صلح دوستی مانند ژاپن نهایت همکاری در موضوع برجام را داشته باشد و در مقابل زیاده خواهی کشورهای زیاده طلب بایستد.