شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴؛

شاید این اتفاق برای شما هم بیفتد

از رانندگان می خواهیم در هنگام عبور آمبولانس مسیر را باز نمایند در انتقال بیمار به مراکز درمانی هر ثانیه طلایی می باشد. با گذشت و دوری از خودخواهی موجبات نجات جان بیماران را فراهم کنیم، شاید این اتفاق برای شما هم بیفتد.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، از رانندگان می خواهیم در هنگام عبور آمبولانس مسیر را باز نمایند در انتقال بیمار به مراکز درمانی هر ثانیه طلایی می باشد.
با گذشت و دوری از خودخواهی موجبات نجات جان بیماران را فراهم کنیم، شاید این اتفاق برای شما هم بیفتد.