شبکه توزیع برق لرستان به کلیدهای اتوماتیک قطع و وصل تجهیز می شود
شبکه توزیع برق لرستان به کلیدهای اتوماتیک قطع و وصل تجهیز می شود
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان مزایای مهم کلید ریکلوزر را قابلیت فرمان قطع و وصل از راه دور ، شناسایی خطای شبکه و قطع برق و وصل اتوماتیک برق بعد از زمان کوتاه و کاهش تعداد خطاهای گذرای شبکه برشمرد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، مهران امیری در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در شرکت توزیع برق استان لرستان ۲۳۷ فیدر عمومی وجود دارد که از این تعداد تنها ۱۹ ریکلوزر (تجهیز قطع و وصل اتوماتیک ) بر روی آنها نصب شده و این در حالی است که شبکه توزیع بایستی دارای حداقل ۱۵۰ دستگاه از این کلیدها باشد.
وی ادامه داد: بمنظور تامین کسری تجهیز مذکور در فاز اول در سال ۱۴۰۱،مناقصه خرید ۵۰ دستگاه از این کلیدها در دستورکار شرکت قرار گرفته و امیدواریم تا پایان سال حداقل ۱۰۰ دستگاه ریکلوزر در شبکه توزیع برق نصب شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان مزایای مهم کلید ریکلوزر را قابلیت فرمان قطع و وصل از راه دور ، شناسایی خطای شبکه و قطع برق و وصل اتوماتیک برق بعد از زمان کوتاه و کاهش تعداد خطاهای گذرای شبکه برشمرد.
امیری افزود: میانگین خاموشی هر مشترک در شبانه روز از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ رشد صعودی داشته به گونه ای که این شاخص در سال ۱۳۹۹ به میزان ۵/۳۴ دقیقه بود که با اقدامات خوب معاونت بهره برداری و مدیریت های توزیع برق تابعه درسال ۱۴۰۰ روند رشد صعودی متوقف و روند کاهشی آغاز شده است.
وی بیان کرد: این شاخص درسال ۱۴۰۰ به ۳/۵۶دقیقه در شبانه روز کاهش یافته که نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۹ بمیزان ۳۳ درصد بهبود عملکرد را نشان می دهد و همچنان این عملکرد در مقایسه با سایر شرکت های توزیع برق عدد بالای است.