شرایط فعلی آموزش در لرستان وابسته به فناوری های نوین می باشد
شرایط فعلی آموزش در لرستان وابسته به فناوری های نوین می باشد
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان عنوان کرد: شرایط فعلی آموزش وابسته به فناوری های نوین می باشد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، رضا عزتی در دیدار با مدیرکل مخابرات لرستان، ارتباطات را از مهمترین نیازهای امروز بشری دانست و گفت: شرایط فعلی آموزش در ایام کرونا که وابسته به فناوری های نوین می باشد، فضایی جدید در حوزه آموزش ایجاد کرد.
وی افزود: مخابرات همواره با مهیا کردن پهنای باند اینترنت همکاری مناسبی با آموزش و پرورش داشته است.
عزتی اظهار داشت: نکته ای که قابل توجه است، استاده از ظرفیت های مخابرات و مهارت های دیجیتال در آموزش و پرورش است که با وجود تلاش هایی که صورت گرفته ولی باز هم جای کار دارد و می توان این کارکرد را به ویژه در حوزه آی تی گسترش داد.
وی با اشاره به شرایط موجود و شیوع بیماری کرونا نقش مخابرات را مهم ‌تر از قبل دانست و با اشاره به شرایط تحصیلی و آموزشی دانش آموزان در دوران شیوع این بیماری افزود: امیدواریم با همکاری مخابرات زیرساخت های ارتباطی مطلوب و شرایط ویژه در مدارس جهت آموزش غیر حضوری برای دانش آموزان و معلمین با کیفیت بهتر صورت گیرد.

* خبرنگار: مهسا احمدی