شستشوی سطل های زباله توسط شهرداری های لرستان
شستشوی سطل های زباله توسط شهرداری های لرستان
از شهرداری های استان لرستان درخواست می کنیم با توجه به فصل گرما، سطل های زباله را بیشتر شستشو نماید. این شب ها هر وقت‌ با هیات از خیابان عبور می کنیم بوی تعفن سطل های زباله آزار می دهد.

به گزارش شهروند خبرنگار پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، از شهرداری های استان لرستان درخواست می کنیم با توجه به فصل گرما، سطل های زباله را بیشتر شستشو نماید. این شب ها هر وقت‌ با هیات از خیابان عبور می کنیم بوی تعفن سطل های زباله آزار می دهد.