شفافیت مالی لازمه مدیریت شهری امروز است
شفافیت مالی لازمه مدیریت شهری امروز است
توجه داشته باشیم که شفافیت و اطلاع رسانی با انتشار نشریه هایی که(از عوارض مردم تغذیه می نمایند) فقط به مدح مدیران و اقداماتی که در آینده هرگز انجام نخواهد شد، می پردازند، کاملا متفاوت است.

دکتر سلیمان میرزاپور رشنو، عضو شورای نویسندگان گفتار ما طی یادداشتی که برای گفتار ما ۲۴ ارسال کرده است، نوشت: شفافیت و اطلاع رسانی در مورد برنامه ها و اقدامات شهری خصیصه بارز مدیریت امروز شهرهای دنیاست. یکی از مهمترین مواردی که لزوما می بایست شهروندان به طور شفاف به آن دسترسی داشته باشند، درآمدها و هزینه کردهای شهرداریهاست. اغلب شهرداری های کشور در این راستا اقدام به تهیه سالنامه آماری می نمایند که در آن به طور شفاف تمامی درآمدها و هزینه های شهرداری در یک کتابچه انتشار یافته و به راحتی در اختیار شهروندان علاقه مند قرار می گیرد. اطلاع رسانی ریز امور مالی شهرداری به شهروندان کمک می کند که نظارت واقعی تری بر اقدامات شهرداری داشته و سرنوشت عوارضی را که پرداخت نموده اند بهتر پیگیری کنند‌. از طرفی این موضوع موجب کاهش اختلاس و هرگونه دست درازی به اموال عمومی می گردد و به دنبال آن اعتماد عمومی ارتقاء یافته و میل به مشارکت شهرندان در امور شهری بیشتر می گردد.
در شرایطی که اغلب شهرداری های کشور اقدام به انتشار سالانه این سالنامه ها که شرح بیلان مالی شهرداری تنها بخشی از آن است می نماید، این موضوع در شهرداری های استان لرستان تاکنون انجام نشده است. امید است که مدیران شهری کنونی نسبت به این مهم توجه نشان داده و اقدام به انتشار اینگونه سالنامه ها نمایند، چرا که عدم انتشار آن در گذشته امکان نظارت مردمی را تضعیف نموده است.
توجه داشته باشیم که شفافیت و اطلاع رسانی با انتشار نشریه هایی که(از عوارض مردم تغذیه می نمایند) فقط به مدح مدیران و اقداماتی که در آینده هرگز انجام نخواهد شد، می پردازند، کاملا متفاوت است.