شماره ۲۱ نشریه سیاسی اجتماعی گفتار ما منتشر شد:
شماره ۲۱ نشریه سیاسی اجتماعی گفتار ما منتشر شد:

در این شماره می خوانیم: امروز هیچ ایرانی وجود ندارد که برنامه خدمات درمان نداشته باشد/ علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت اگر چه در قیاس با سالیان گذشته رتبه بیکاری لرستان تغییر کرده است ولی هنوز بیکاری فراگیر است اشتغال مطالبه جدی مردم لرستان است/ هوشنگ بازوند، استاندار لرستان سد معشوره تاثیری منفی بر […]

گفتار مادر این شماره می خوانیم:

امروز هیچ ایرانی وجود ندارد که برنامه خدمات درمان نداشته باشد/ علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت

اگر چه در قیاس با سالیان گذشته رتبه بیکاری لرستان تغییر کرده است ولی هنوز بیکاری فراگیر است اشتغال مطالبه جدی مردم لرستان است/ هوشنگ بازوند، استاندار لرستان

سد معشوره تاثیری منفی بر روی دبی پایه رودخانه و حق آبه زیست محیطی و حق آبه های پایین دست ندارد/ رضا میرزایی، مدیرکل آب منطقه ای لرستان

اعتبارات سال ۹۶  نسبت به اعتبارات مشابه سال قبل ۴۸ درصد و نسبت به کل اعتبارات شهرستان ۳۳ درصد افزایش داشته است/ قدرت الله ترابی نژاد، فرماندار شهرستان چگنی

تکمیل چهار خطه های پلدختر با توجه به بار ترافیکی از اولویت های دولت در شهرستان پلدختر است/ نعمت الله دستیاری، فرماندار شهرستان پلدختر

۵۷ میلیارد و ۷۷۰ تومان اعتبار به شهرستان دلفان در سال ۹۶ تخصیص یافت/ جعفر طولابی، فرماندار شهرستان دلفان

یک دستگاه جرثقیل ۱۱ تنی به ناوگان موتوری برق لرستان اضافه شد/ فریدون خودنیا، مدیرعامل توزیع برق استان لرستان

اصحاب رسانه تعهد و مسئولیت فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب را در شهروندان تقویت کنید/ حمید رضا کرموند، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان

آیا از “gap” چیزی شنیده اید؟/ سید عباس میرهاشمی

نگذارید به ما بگویند غم آخرتان باشد/ مریم نظری

و مطالب متنوع دیگر………

نشریه سیاسی اجتماعی گفتار ما علاوه بر توزیع استان لرستان در نهاد ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و برخی وزارتخانه ها و مراکز علمی دانشگاهی نیز توزیع می شود

سردبیر گفتار ما حسام شفیعی می باشد.