شما را به خدا با آسفالت خیابان‌ها، سیاسی برخورد نکنید
شما را به خدا با آسفالت خیابان‌ها، سیاسی برخورد نکنید
آقایان شورا و سرپرست شهرداری کوهدشت: شما را به خدا با آسفالت خیابان‌ها، سیاسی برخورد نکنید؛ چاله‌ چوله‌های (لکه‌های ننگ) این خیابان با یک ساعت کار و نصف کامیونی آسفالت، آباد می‌شوند.

به گزارش گفتار ما ۲۴، آقایان شورا و سرپرست شهرداری کوهدشت: شما را به خدا با آسفالت خیابان‌ها، سیاسی برخورد نکنید؛ چاله‌ چوله‌های (لکه‌های ننگ) این خیابان با یک ساعت کار و نصف کامیونی آسفالت، آباد می‌شوند.
تنها گناه ما نداشتن ارتباط با اعضای شورا و شور و مشورت نکردن با آن‌هاست و الا عوارض شهرداری را پرداخت نموده‌ و اقدامات لازم را انجام داده‌ایم و حتی برای درمان این زخم‌ها بارها بصورت مکتوب از شهرداری درخواست لکه‌گیری کرده‌ایم، ولی وضع گذرگاه کهن گدارپهن همان است که بود. این در حالیست که برخی از کوچه‌های پائینی همین خیابان که کسی داشتند آسفالت شده‌اند.