مدیرکل استاندارد لرستان عنوان کرد:

شهربازی کیو خرم آباد مجوز استاندارد گرفت

مدیرکل استاندارد لرستان از صدور مجوز استاندارد برای 6 وسیله تفریحی در شهربازی کیو خرم آباد خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری گفتار ما ۲۴، مرضیه قنبریان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به پیگیری و بازرسی های انجام شده، برای ۶ وسیله در شهربازی کیو خرم آباد مجوز استاندارد صادر شد.
وی افزود: این تجهیزات شامل صندلی پرنده، ترامپولین، یوروبانجی، آفتاب مهتاب، ماشین برقی، و گردونه می باشد.
مدیرکل استاندارد لرستان در ادامه بیان کرد: دارندگان وسایل بازی باید با مراجعه به سامانه نظارت بر وسایل تفریحی، در پرتال سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به ثبت مشخصات تجهیزات بازی اقدام نمایند تا پس از انجام بازرسی توسط شرکت های بازرسی همکار و رفع نواقص احتمالی، مجوز استاندارد را دریافت کنند.
وی اظهار کرد: انجام بازرسی های دوره ای در طول مدت اعتبار یک ساله مجوز استاندارد، الزامی است و بهره بردار یا مالک باید اقدامات لازم را در خصوص تمدید مجوز انجام دهد.